Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Live Herring ry:lle 80 000 € apurahan valtakunnallisen Mediataide kartalle -hankkeen toteuttamiseen. Apurahapäätökset julkistettiin eilen (27.2.) illalla Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa Helsingissä.

Mediataide kartalle -hanke on käynnistynyt vuoden 2014 alusta. Hanketta toteuttaa vuonna 2014 Taiteen edistämiskeskus ja sen koordinoinnista vastaa mediataiteen läänintaiteilija Soile Ollikainen Taiken Keski-Suomen toimipisteessä. Live Herring ry toimii vuoden 2014 hankkeen yhteistyökumppanina.

SKR:n apurahan mahdollistamana Live Herring ry jatkaa hanketta ja ottaa vastuun sen toteuttamisesta hankkeen käynnistämisvaiheen jälkeen, vuoden 2015 alusta. Hankkeen koordinaattorina jatkaa Soile Ollikainen.

Apuraha mahdollistaa myös laajempien valtakunnallisten pilottihankkeiden toteuttamisen.

Mediataide kartalle -hankkeen tavoitteena on parantaa mediataiteen näkyvyyttä ja ratkoa sen esiintuomiseen liittyviä ongelmia Suomessa mediataiteilijoiden työskentely- ja mediataideteosten esitysmahdollisuuksia parantamalla ja kehittämällä. Hankkeessa luodaan käytännönläheisiä projekti- ja tuotantomalleja, jotka helpottavat ja edesauttavat mediataiteen esiintuomista kaikkialla Suomessa. Mallit tulevat kaikkien mediataiteilijoiden, museoiden, esityspaikkojen ja tuottajien sekä levittäjien käyttöön.

Mediataiteen näkyvyys on keskittynyt Suomessa pääkaupunkiseudulle ja muutamaan suurempaan kaupunkiin: varsinkin uuteen teknologiaan perustuvaa mediataidetta pääsee näkemään ja sitä tehdään lähinnä pääkaupunkiseudulla ja muutamassa suuremmassa kaupungissa. Videotaide on saavuttanut suhteellisen vakiintuneen aseman taidekentällä, mutta senkään esittämiselle ei kaikissa näyttelypaikoissa ole edelleenkään edellytyksiä. Digitaalisia tekniikoita ja dataa käyttävän uusmediataiteen esittämisen mahdollisuudet ovat usein erittäin huonot. Alueellinen epätasa-arvoisuus ei kohdistu vain taiteilijoihin ja taiteen esittäjiin, vaan myös yleisöön. Jos mediataidetta ei esitetä pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien ulkopuolella, ei yleisölläkään ole mahdollisuutta nähdä sitä. Hankkeen tavoitteena onkin parantaa myös mediataiteen saavutettavuutta Suomessa erityisesti pienemmissä kaupungeissa ja paikkakunnilla.

Hankkeen perustana on valtakunnallinen mediataiteilijoista, mediataiteen tuottaja- ja välittäjäorganisaatioista sekä näyttelypaikkojen edustajista (esim. taidemuseot) koostuva yhteistyöryhmä. Työryhmätyöskentelyn kautta kentän toimijat saadaan kommunikoimaan ongelmakohdista ja keksimään ratkaisuja niihin.

Mediataide kartalle -hankkeen taustalla on Live Herring -työryhmän Taiteen edistämiskeskuksen Keski-Suomen toimipisteessä elokuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijan roolissa tekemä pohjatyö (läänintaiteilijakausi 2009–2013). Live Herring ry on Live Herring -työryhmän perustama yhdistys, jonka tavoitteena on mediataiteen ja -kulttuurin edistäminen.

Lisätietoa Mediataide kartalle -hankkeesta: www.liveherring.org/mediataide-kartalle

Lisätietoja:
Soile Ollikainen
puheenjohtaja, Live Herring ry
info(a)liveherring.org