Mediataide kartalle -projektissa luodaan yhteistyössä museoiden ja muiden mediataiteen esityspaikkojen, taiteilijoiden sekä tuottajien kanssa mediataiteen tuotantoja toteutusmalleja näyttely-, yleisö ja tuotannolliseen toimintaan. Malleista tehdään kevytrakenteisia, helposti lähestyttäviä ja toteutuskelpoisia. Kaikki projektissa valmistuvat mallit julkaistaan vapaaseen käyttöön Mediataide kartalle -projektin verkkosivuilla. Julkaistuja malleja saa muokata ja soveltaa omaan käyttöön sopiviksi.

Teknologiamentorointi

Taiteen edistämiskeskus toteutti vuonna 2014 Teknologiamentorointi-pilotointiprojektin Keski-Suomessa, Lapissa ja Pohjois-Savossa osana valtakunnallista Mediataide kartalle -hanketta, mediataiteen ja -kulttuurin läänintaiteilijoiden yhteistyöprojektina. Pilotointiprojektien kokemusten pohjalta projektista on tuotettu Mediataide kartalle -hankkeen ensimmäinen malli. Projektin rahoitti Mediataide kartalle -hanke, joka toimi Taiken Keski-Suomen toimipisteessä.

Teknologiamentorointimallin lähtökohtana on hyödyntää mentorointilähtöistä asiantuntemuksen jakamiseen perustuvaa mallia eri alojen taiteilijoiden teknologiataitojen kehittämiseen. Ajatuksena mallissa on, että mentoroinnin kautta taiteilija voi hakea apua erilaisten teknologisten sovellusten käyttöönottoon ja hyödyntämiseen omassa taiteellisessa tuotannossaan. Tavoitteena on, että mentoroinnin kautta taiteilija pystyy itse ratkaisemaan ongelman tai omaksumaan uuden työskentelymetodin. Mallin tavoitteena on lisäksi kehittää ja lisätä taiteilijoiden ja teknologiaosaajien välistä vuoropuhelua sekä teknologiaan liittyvien taitojen jakamista.

Tutustu Teknologiamentorointi-malliin:
teknologiamentorointi_malli (pdf, päivitetty 5.3.2015)