…eli Suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti

Projektin päätavoitteena on suomalaisten mediataiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien ja mediataideteosten esitysmahdollisuuksien luominen ja parantaminen. Hankkeessa luodaan yhteistyössä museoiden ja muiden mediataiteen esityspaikkojen, taiteilijoiden sekä tuottajien kanssa mediataiteen tuotantoja toteutusmalleja näyttely-, yleisö ja tuotannolliseen toimintaan. Malleista tehdään kevytrakenteisia, helposti lähestyttäviä ja toteutuskelpoisia.

Projekti on käynnistynyt vuoden 2014 alusta ja sitä toteuttaa vuoden 2014 Taiteen edistämiskeskus ja koordinoi Taiken Keski-Suomen toimipisteessä mediataiteen läänintaiteilija Soile Ollikainen. Vuoden 2015 alusta hankkeen toteuttamista jatkaa Keski-Suomessa toimiva mediataiteen edistämiseen keskittynyt yhdistys Live Herring ry.

Miksi “suomalaisen mediataiteen maahantuontiprojekti”?

Vaikka suomalainen mediataide on maailmalla tunnettua, etenkään uusmediataiteen levitykseen tarvittavaa infrastruktuuria ei Suomessa juurikaan ole. Mediataiteilijoilla, mediataiteen levittäjillä ja mahdollisilla vastaanottajilla ei ole kohtaamisalustaa. Mediataiteen tekijöiden, levittäjien ja vastaanottajien kohtaamattomuuden seurauksena syntyy tyhjiö, jossa mediataiteen on mahdotonta päästä esille – ja jossa mediataiteilijan on vaikeaa tehdä työtään. Tämän vuoksi mediataiteen kenttä on alueellisesti epätasa-arvoinen.

Hankesuunnitelmaa on esitelty kentän toimijoille ja sen saamasta palautteesta on käynyt ilmi, että projektille on tarvetta. Hankkeelle on jo koottu sitoutunut yhteistyöverkosto, jonka kanssa projektia aletaan työstää heti rahoituksen varmistuttua. Yhteistyöverkostoa laajennetaan hankkeen edetessä.

Hankesuunnitelma 9.1.2014 (pdf)