Laitelainaamo löytyy ensi maanantaista lähtien Facebookista nimellä: Laitelainaamo (Keski-Suomi). Laitelainaamon uusi toimintamalli ja alusta perustuu toimijoiden omaehtoisuuteen, sillä Live Herring ry jättäytyy pois toiminnan koordinointivastuusta AVEKin CreaDemo-hankerahoituksen päättymisen myötä marraskuun lopussa.

Laitelainaamo on suljettuun Facebook-ryhmään luotu alusta, jonka kautta keskisuomalaiset taiteen ja kulttuurin kentän toimijat voivat lainata omistamiaan laitteita tai etsiä lainaan tarvitsemiaan audiovisuaalisia laitteita ammattimaiseen toimintaan. Ryhmä on itsestään ohjautuva ja sitä ei hallinnoi mikään organisaatio. Toiminta perustuu toimijoiden omaehtoisuuteen ja itsenäiseen toimintaan. Lainaukset tapahtuvat ilman välittävää osapuolta, lainaajan ja lainanantajan keskinäisiin sopimuksiin perustuen. Ryhmän ylläpitäjät hallinnoivat ryhmää ja hyväksyvät jäsenet sekä varmistavat sen, että ryhmän toiminta on asiallista ja muulla tavoin hyvän tavan mukaista.

Laitelainaamon uudessa toimintamallissa laitekanta koostuu eri toimijoiden tai yksityishenkilöiden omistamista laitteista, joita he oman harkintansa mukaan lainaavat niitä tarvitseville. Tällä hetkellä Laitelainaamon toiminnassa on mukana taiteilijoita ja organisaatiota kulttuurin kentältä.

Laitelainaamon kehitystyössä ovat olleet mukana Live Herring ry:n lisäksi Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen elokuvakeskus ry, Äkkigalleria, Kankaan palvelu Oy, Jyväskylän taiteilijaseura, Luovan valokuvauksen keskus ry, Hear ry, Taidelaitos Haihatus, Yläkaupungin yö ry sekä Keski-Suomen Harrastajateatteri KeHy ry.

Kenelle

Laitelainaamo on tarkoitettu keskisuomalaisille taiteen ja kulttuurin kentän toimijoiden ammattimaiseen toimintaan.

Hinta ja vastuukysymykset

Laitelainaamoa ei hallinnoi mikään organisaatio, vaan toiminta perustuu toimijoiden omaehtoisuuteen ja itsenäiseen toimintaan. Lainaukset tapahtuvat ilman välittävää osapuolta, lainaajan ja lainanantajan keskinäisiin sopimuksiin perustuen.

Käytännössä Laitelainaamon käyttö onnistuu näin:

  1. Käyttäjäksi hyväksyminen. Laita liittymispyyntö Laitelainaamo (Keski-Suomi) -ryhmään ja vastaa liittymisen yhteydessä esitettyihin kysymyksiin. Lue Laitelainaamon säännöt huolella läpi.
  2. Laitteiden lainaaminen. Löydät laitteet kuvakansioista, jotka on jaoteltu laitekategorioiden mukaan. Lue ensin laitteiden ilmoituksissa olevat ehdot huolella ja ole sen jälkeen yhteydessä laitteen omistajaan.
  3. Laitteiden lainaksi antaminen. Voit myös laittaa omia laitteita lainaan. Lisää laitteesi oikeaan laitekategorian kuvakansioon (huom! älä luo uusia kansioita, vaan kysy tarvittaessa neuvoa ylläpitäjiltä). Laitteiden hinnoittelu ja vakuutuskysymykset ovat laitteiden omistajien vastuulla. Huomioithan, että ryhmää ei ole tarkoitettu ammattimaiseen tai kaupalliseen vuokraustoimintaan eikä toimi markkinointikanavana.