Mediataide kartalle -hankkeen jouluinen uutiskirje tunenlmoi tapahtuneessa, kiittää Taikea ja suuntaa tulevaan.

Mediataide kartalle -hanke siirtyy vuoden 2015 alusta Live Herring ry:n hallintaan ja samalla hanketoimisto muuttaa Jyväskylän taidemuseon tiloihin

Mediataide kartalle -hanketta on siis vuoden 2014 osalta toteuttanut Taiteen edistämiskeskuksen Keski-Suomen toimipiste ja hankkeesta on vastannut mediataiteen läänintaiteilija Soile Ollikainen.

Läänintaiteilijakauteni on päättymässä vuoden 2014 loppuun ja hanke on siirtymässä Live Herring ry:n vastuulle. Yhdistys jatkaa hanketta Suomen Kulttuurirahaston apurahan mahdollistamana ainakin 1,5 vuoden ajan. Jatkan hankkeen koordinaattorina yhdistyksen palveluksessa, joten siirtymä tulee tapahtumaan jouhevasti.

Samalla hankkeen toimisto on siirtymässä Jyväskylän taidemuseon toimistotiloihin. Live Herring ry KIITTÄÄ Jyväskylän taidemuseota mahdollisuudesta jatkaa hankkeen toteuttamista heidän tiloissaan. Olemme iloisia, että yhteistyömme tiivistyy näin entisestään!

Hankkeen etenemistä ja kuulumisia voi jatkossakin seurata hankkeen verkkosivuilta: http://www.liveherring.org/mediataide-kartalle

Yhteystietoni / hankkeen yhteystiedot tulevat vuoden 2015 alusta olemaan seuraavat:

puh. 050-3053540
sähköposti: info@liveherring.org

Jyväskylän taidemuseo
Mediataide kartalle / Soile Ollikainen
Vapaudenkatu 28
PL 165
40101 Jyväskylä

Teknologiamentorointi-projektin malli julkaistaan alkuvuodesta

Mediataide kartalle -hankkeen ensimmäinen pilotointiprojekti, teknologiamentorointiprojekti, päättyy vuoden 2014 loppuun. Projektista tuotettavan mallin (ja samalla raportin) julkaisu kuitenkin siirtyy ensi vuoden puolelle – sen verran tiukaksi aikataulu mentorointiprojektien osalta meni. Lisätietoa projekstista: www.liveherring.org/teknologiamentorointi-projektin-mentoroinnit-kaynnistyvat

 Av-teknologiatyöpaja Jyväskylässä 19.11.

Taiken Keski-Suomen aluetoimipiste järjesti yhteistyössä Jyväskylän taidemuseon kanssa osana Mediataide kartalle -hanketta av-teknologiatyöpajan, joka suunnattiin Keski-Suomen alueen taidemuseoiden ja yhdistyspohjaisten gallerioiden henkilöstölle, niille vapaan kentän toimijoille, jotka työskentelevät mediataiteen kanssa sekä mediataiteilijoille. Työpajassa perehdyttiin näyttelymaailmassa tänä päivänä käytettäviin audiovisuaalisiin tekniikoihin. Työpajan ohjaajana toimi Olli Huttunen, joka työskentelee teknisenä suunnittelijana Serlachius museoissa.

Työpajaan osallistui 15 henkilöä. Mukana oli edustajia alueen taidemuseoista ja sen lisäksi (Taiteen edistämiskeskuksen toimiessa työpajan pääjärjestäjänä) työpajaan oli kutsuttu erityisesti mediataiteilijoita ja liikkuvan kuvan kanssa työskenteleviä taiteilijoita sekä yhdistyspohjaisten gallerioiden henkilöstöä ja mediataiteen kanssa työskenteleviä vapaan kentän toimijoita. Muutaman henkilön vahvistavan joukkueen saimme työpajaan Pohjois-Savon suunnalta. Kiitos Ollille vierailusta Jyväskylässä!

Palautteen perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä, mutta saimme palautteen kautta myös kehittämisideoita jatkoa ajatellen.

”Vastasi aika täysin sitä, mitä odotin. Ja enemmänkin! Pajan sisältö oli todella hyvä, tärkeää asiaa oli paljon ja sen takia paja olisikin voinut olla vaikka kahtena päivänä peräkkäin, kumpanakin 6h.”

”Työpaja oli kiinnostava ja antoi laajemman kuvan mahdollisuuksista. Itsetekemistä voisi olla enemmän tällaisissa työpajoissa. Energia oli kurssilla hyvä ja vetäjä tiesi asiansa.”

”Se vahvisti käsityksiäni tekniikan työkaluista. Ei varsinaisesti antanut uutta.”

Jyväskylässä 19.11. toteutunut työpaja toimi pilottityöpajana ja keskustelut jatkosta käynnistyvät alkuvuodesta.

181214

Käsityökoulu Robotti vieraili Jyväskylässä 24.11. ja 25.11.

Espoossa toimiva Käsityökoulu Robotti toteutti 24.11. ja 25.11. Jyväskylässä kaksi opettajille ja taidekasvattajille suunnattua tiede- ja taidekasvatusta yhdistävää elektronisen askartelun mediakasvatustyöpajaa. Lue lisää: www.liveherring.org/taidekasvattajille-ja-opettajille-suunnatut-elektronisen-askartelun-mediakasvatustyopajat-jyvaskylassa-marraskuussa

Työpajat saivat suuren suosion ja ne täyttyivät muutamassa päivässä. Palaute työpajoista oli hyvin innostunutta ja kiittävää. Suurin osa palautelomakkeen täyttäneistä piti työpajaa erittäin hyvänä. Työpajan anti koettiin myös hyvänä ja työpaja synnytti uusia sovellusmahdollisuuksia omaan työhön, mikä oli työpajan tavoitekin. Osa osallistujista oli jo lähtenyt hankkimaan esim. tarvikkeita.

”Sain ideoita, jotka jäävät odottamaan oppilaideni kehittymistä vielä ainakin tämän lukuvuoden ajan.”

”Työpaja ylitti omat odotukseni ja sain paljon uutta tietotaitoa ja ideoita, joita voin hyödyntää omassa opetuksessani (jopa yläkouluikäisten kanssa)!!

”Kyllä. Olen tilannut koululle ledejä ja aion pitää työpajoja kevätpuolella. Suunnitelmissa on tehdä lumilyhty-kortit.”

Työpajojen sisällöstä vastasi Käsityökoulu Robotti. Työpajan tuotti Taiteen edistämiskeskuksen Keski-Suomen toimipiste osana Mediataide kartalle -hanketta. Työpajat järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän käsityökoulun kanssa siten, että käsityökoulu tarjosi tilat työpajalle. Hankkeen osalta työpajat liittyvät mediataiteen näkökulmasta toteutettavien mediakasvatusmallien edistämiseen.

WP_000549

WP_000565

Tunnelmia Mediataide kartalle -työpajasta Rovaniemeltä 28.11.

Mediataide kartalle -hanke kutsuttiin toteuttamaan hankkeen työpaja Pohjoinen mediakulttuuriyhdistys Magneetin ja Lapin yliopiston yhteistyössä järjestämään Polarized-tapahtumaan, joka järjestettiin Rovaniemellä 28.–29.11. Lue lisää: www.liveherring.org/mediataide-kartalle-tyopaja-pe-28–11-klo-9-00-11-30-rovaniemella

Työpajassa työstettiin hankkeen teemoja erityisesti Lapin ja Pohjois-Suomen näkökulmasta ja keskusteltiin mediataiteilijoiden, museoiden ja organisaatioiden näkökulmasta, miten mediataiteen saavutettavuutta ja mediataiteen tekemisen mahdollisuuksia voisi parhaiten kehittää.

Työpajaan osallistui 15 henkilöä, jotka edustivat laajasti mediataiteen toimijakenttää. Mukana oli opiskelijoita, Lapin yliopiston ja Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman henkilökuntaa, Lapin alueen taidemuseoiden edustajia, Magneetti ry:n edustajia sekä media- ja kuvataiteilijoita.

Työpajassa käytiin aktiivista keskustelua ja ideointia – kiitos kaikille osallistujille! Sen tuottama materiaali sekä syntyneet ideat kerättiin talteen ja sitä käytetään hankkeen pilotointiprojektien suunnittelussa jatkossa. Materiaali toimitetaan myös Magneetti ry:lle jatkotyöstöön ja toiminnan ideoinnin pohjaksi.

WP_000593

WP_000585

Lopuksi haluan kiittää lämpimästi Taiteen edistämiskeskusta mahdollisuudesta käynnistää hanke läänintaiteilijatyönä.

Vuosi on ollut antoisa ja hanke on nähdäkseni saatu käyntiin hyvin – tästä on hyvä jatkaa! Kiitän myös lämpimästi kollega-läänintaiteilijoita ja Taiken muuta henkilöstöä työtoveruudesta. Läänintaiteilijatyö on ollut hyvin antoisaa ja olen saanut matkan varrella tutustua huipputyyppeihin!

Erityisen lämpimästi haluan kiittää lähityöyhteisöäni täällä Keski-Suomessa sekä mediataiteen ja -kulttuurin läänintaiteilijoita Petteri Putkista ja Markku Ruotsalaista yhteistyöstä yhteisen projektin parissa.

Kiitos myös kaikille muille yhteistyökumppaneille tästä vuodesta. Jatketaan työtä levännein mielin taas tammikuussa.

 

Oikein hyvää joulua ja vuoden vaihdetta kaikille!

Soile