MEDIAKASVATUKSEN TYÖKALUT KÄYTTÖÖN
Taidelähtöisiä mediakasvatusmenetelmiä Keski-Suomessa

Jyväskylän taidemuseo, Live Herring ry ja Keski-Suomen elokuvakeskus käynnistävät marraskuussa mediakasvatuksen kehittämiseen Keski-Suomessa keskittyvän projektin, joka kohdentuu erityisesti maakunnan reuna-alueille. Jyväskylän taidemuseo on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 20 000 € avustuksen projektin toteuttamiseen.

Projektin taustalla on esiin noussut tarve maakunnallisen mediakasvatuksen kehittämiseen Keski-Suomessa erityisesti niillä alueilla, jotka jäävät lasten- ja nuorten kulttuurikeskuksen Kulttuuriaitan yhteistyöverkoston toiminta-alueen ulkopuolelle. Lisäksi opettajilta saadussa palautteessa on nähty tärkeänä löytää välineitä ja malleja ja uuden opetussuunnitelman ja siinä mediakasvatuksen toteuttamiseksi.

Projekti käynnistyy kartoitusvaiheella, jonka aikana selvitämme, ketkä tällä hetkellä tekevät mediakasvatusta ja ketkä voisivat olla mahdollisia toimijoita keskisuomalaisella mediakasvatuskentällä. Kartoituksen avulla haluamme selvittää, millaisia mediakasvatussisältöjä on käytössä ja millaisia toiveita mediakasvatuksen tueksi alueilla on. Kartoitusvaiheen toteuttaa Live Herring ry osana Mediataide kartalle -projektia.

Toteutamme kartoitusvaiheen kyselyn avulla. Vastaa kyselylomakkeeseemme viimeistään su 4.12. osoitteessa
https://goo.gl/forms/1lUAqf5TiPvlGZmW2
Arvomme kaikkien vastaajien kesken pienen yllätyspalkinnon!

Mediakasvatuksen työkalut käyttöön -projektissa järjestetään työpaja- tai koulutuspäiviä maakunnan mediakasvatuskentän ammattilaisille ja potentiaalisille toimijoille. Päivien ohjelmassa esitellään erityisesti taidelähtöiseen mediakasvatuksen menetelmiä. Kartoituskyselyn tuloksia käytetään myös koulutuksen suunnittelun pohjana. Koulutuksen tarkemmat tiedot sisällöistä ja ajankohdista julkaistaan tammi-helmikuussa 2017.

Lisätiedot ja tiedustelut:

Soile Ollikainen
Projektin koordinaattori
Live Herring ry / Jyväskylän taidemuseo
Puh. 050-3053540
info(a)liveherring.org