Kuva: Elina Puranen / Jyväskylän taidemuseo

Jyväskylän taidemuseo, Live Herring ry ja Keski-Suomen elokuvakeskus ovat käynnistäneet Mediakasvatuksen työkalut käyttöön -projektin, jonka tavoitteena on mediakasvatuksen käytänteiden kehittäminen Keski-Suomessa. Projekti kohdentuu erityisesti maakunnan reuna-alueille ja keskittyy taidelähtöisten mediakasvatusmenetelmien esittelemiseen. Jyväskylän taidemuseo on saanut 2016 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 20 000 € avustuksen projektin toteuttamiseen.

Projektissa järjestetään kevään aikana työpaja- ja koulutustilaisuuksia maakunnan mediakasvatuskentän ammattilaisille ja potentiaalisille toimijoille. Päivien ohjelmassa esitellään erityisesti taidelähtöisiä mediakasvatuksen menetelmiä. Tarkemmat tiedot sisällöistä, tapahtumapaikoista ja -ajankohdista julkaistaan alkuvuoden aikana. Projekti on käynnistynyt vuoden 2016 loppupuolella kartoitusvaiheella ja marras-joulukuun aikana projektin yhteistyöryhmä vieraili Jämsässä, Viitasaarella, Joutsassa ja Saarijärvellä. Live Herring osallistui projektin valmisteluun viime vuoden lopussa osana Mediataide kartalle -projektia.

Toteutamme myös kevään 2017 aikana koko Keski-Suomen kattavan mediakasvatustoiminnan kartoituksen yhteistyössä lasten- ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitan kanssa. Tavoitteenamme on selvittää koko maakunnan osalta, ketkä alueella tekevät mediakasvatustyötä ja ketkä voisivat olla mahdollisia toimijoita keskisuomalaisella mediakasvatuskentällä. Lisäksi haluamme tietää, millaisia mediakasvatussisältöjä on käytössä ja millaisia toiveita mediakasvatuksen tueksi alueella on. Tavoitteena on rakentaa verkostoa ja yhteistyömahdollisuuksia maakunnalliselle mediakasvatustyölle.

Mediakasvatuksen työkalut käyttöön -projektin taustalla on esiin noussut tarve maakunnallisen mediakasvatuksen kehittämiseen Keski-Suomessa. Lisäksi opettajilta saadussa palautteessa on nähty tärkeänä löytää välineitä ja malleja uuden opetussuunnitelman sekä mediakasvatuksen toteuttamiseksi.
Lisätietoja projektista:

www.jkl.fi/taidemuseo/yleisotyo/projektit/ajankohtaiset
https://mediakasvatuksentyokalut.wordpress.com

Seuraa meitä Facebookissa: www.facebook.com/mediakasvatuksentyokalutkayttoon

Lisätiedot ja tiedustelut:

Soile Ollikainen
Mediakasvatuksen työkalut käyttöön -projektin koordinaattori
Jyväskylän taidemuseo
soile.ollikainen(a)jkl.fi
puh. 050-3053540