Live Herring -työryhmä toimi elokuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijana Keski-Suomessa 2009–2013. Työryhmän nimitys läänintaiteilijaksi oli ainutlaatuinen: Live Herring oli ensimmäinen työryhmä, joka on valittu läänintaiteilijaksi.

Läänintaiteilijatyöryhmän muodostivat Päivi Hintsanen, Ilkka Kuukka (vuoden 2011 loppuun) sekä Soile Ollikainen.

Viiden vuoden läänintaiteilijatyön taival päättyi vuoden vaihteessa. Kokosimme läänintaiteilijakauden n. 90 projektia ja tapahtumaa aikajanalle. Läänintaiteilijatyöryhmän kauteen voi tutustua osoitteessa: www.liveherring.org/2009-2013

Yleistäen voi todeta, että Live Herring -työryhmän toimintaan muotoutui läänintaiteilijakauden aikana neljä painopistealuetta:

  • Mediataiteen kokemisen ja sen tekemisen edellytysten parantaminen Keski-Suomessa (painopiste uusmediataiteessa). Mediataiteen esiintuomista ja kokemisen mahdollisuuksia on edistetty esim. tapahtumatuotannon kautta ja tekemisen edellytyksiä on pyritty parantamaan mm. työpaja- ja kurssitoiminnan kautta
  • Eri-ikäisten ikäryhmien omaehtoisen audiovisuaalisen sisällön ja mediasisällön tuottamisen tukeminen
  • Keskisuomalaisten elokuvan sekä mediataiteen ja -kulttuurin kentän tekijöiden ja toimijoiden yhteistyön ja toimintamahdollisuuksien parantaminen
  • Valtakunnallinen verkostoitumiseen mediataide- ja mediakulttuurikentän toimijoiden kanssa ja valtakunnallisen Mediataide kartalle -hankkeen käynnistäminen

Työryhmä kiittää lämpimästi kaavoihin kangistumattomasta asenteesta ja luottamuksesta Keski-Suomen taidetoimikuntaa ja Taiteen edistämiskeskusta. Läänintaiteilijakausi on tarjonnut loistavan mahdollisuuden kehittää työryhmän toimintaa! Kiitos myös kaikille vuosien varrella työyhteisössämme työskennelleille sekä kaikille taiteilijoille ja yhteistyökumppaneille, joiden kanssa meillä on ollut ilo työskennellä.

Vaikka läänintaiteilijakausi päättyikin, Live Herringhän ei katoa mihinkään! 2.3.2014 asti Galleria Ratamossa Jyväskylässä esillä oleva Live Herring ’14 -näyttely jatkaa kolmen vuoden välein järjestettävien mediataidenäyttelyiden sarjaa ja triennaaliperinnettä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

Lisäksi mediataiteen edistäminen jatkuu myös Taiteen edistämiskeskuksen Keski-Suomen aluetoimipisteessä vaikka Live Herringin läänintaiteilijakausi päättyikin: Soile Ollikainen jatkaa työtä mediataiteen läänintaiteilijana vuoden 2014. Soilen läänintaiteilijatyö keskittyy Live Herring -läänintaiteilijatyöryhmän valmisteleman valtakunnallisen Mediataide kartalle -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on mediataiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien ja mediataideteosten esitysmahdollisuuksien luominen ja kehittäminen Suomessa. Live Herring -työryhmän perustama Live Herring ry jatkaa hankkeen yhteistyökumppanina ja taustatukijana.

 

Lisätietoja:

Soile
soile.ollikainen(at)minedu.fi
puh. 0295 330 832