Laitelainaamo löytyy ensi maanantaista lähtien Facebookista nimeltä: Laitelainaamo (Keski-Suomi). Laitelainaamon uusi toimintamalli ja alusta perustuu toimijoiden omaehtoisuuteen, sillä Live Herring ry jättäytyy pois toiminnan koordinointivastuusta AVEKin CreaDemo-hankerahoituksen päättymisen myötä marraskuun lopussa.

Laitelainaamo on suljettuun Facebook-ryhmään luotu alusta, jonka kautta keskisuomalaiset taiteen ja kulttuurin kentän toimijat voivat lainata omistamiaan laitteita tai etsiä lainaan tarvitsemiaan audiovisuaalisia laitteita ammattimaiseen toimintaan. Ryhmä on itsestään ohjautuva ja sitä ei hallinnoi mikään organisaatio. Toiminta perustuu toimijoiden omaehtoisuuteen ja itsenäiseen toimintaan. Lainaukset tapahtuvat ilman välittävää osapuolta, lainaajan ja lainanantajan keskinäisiin sopimuksiin perustuen. Ryhmän ylläpitäjät hallinnoivat ryhmää ja hyväksyvät jäsenet sekä varmistavat sen, että ryhmän toiminta on asiallista ja muulla tavoin hyvän tavan mukaista.

Laitelainaamon uudessa toimintamallissa laitekanta koostuu eri toimijoiden tai yksityishenkilöiden omistamista laitteista, joita he oman harkintansa mukaan lainaavat niitä tarvitseville. Tällä hetkellä Laitelainaamon toiminnassa on mukana taiteilijoita ja organisaatiota kulttuurin kentältä.

Hankkeen päättymisen myötä Live Herring on kiinnostunut kuulemaan palautetta Laitelainaamo-toimintaa koskien. Vastaathan nopeaan kyselyyn tämän linkin kautta: https://goo.gl/forms/o7NUcEzt5yMQsYpk1

Lisätietoja

Marika Laiho
Projektikoordinaattori
Live Herring ry /Laitelainaamo
sähköposti: laitelainaamo@gmail.com
puhelin: 050 3053 540
www.liveherring.org/mediataide-kartalle/laitelainaamo-testaus

Soile Ollikainen
Live Herring ry
sähköposti: info@liveherring.org