Live Herring ry on mediataiteen ja -kulttuurin edistämiseen keskittynyt yhdistys, joka jatkaa vuonna 2005 Jyväskylässä toimintansa aloittaneen Live Herring -työryhmän työtä. Yhdistys perustettiin vuonna 2012, kun toimintaa haluttiin kehittää pitkäjänteisemmäksi ja laajemmalle ulottuvaksi.

Työryhmä aloitti toimintansa organisoimalla Elävä Silakka -nimellä pohjoismaisen verkkotaiteen tapahtumat Jyväskylässä vuosina 2005 ja 2006. Vuonna 2007 työryhmä jatkoi toimintaansa pienimuotoisemmin keskittymällä avointen työpajojen järjestämiseen (mm. mediataiteilija Outi Kotalan Turhuuksien tori sekä Marikki Hakolan mediataiteen työpaja). Ensimmäisen laajemman (uus)mediataiteen näyttelyn työryhmä järjesti Jyväskylän taidemuseossa vuonna 2008.

Live Herring -työryhmä toimi elokuva- ja mediakulttuurin läänintaiteilijana 2009–2013 Keski-Suomen taidetoimikunnassa ja Taiteen edistämiskeskuksen Keski-Suomen toimipisteessä. Työryhmän nimitys läänintaiteilijaksi oli ainutlaatuinen: Live Herring oli ensimmäinen työryhmä, joka on valittu läänintaiteilijaksi. Läänintaiteilijatyöryhmän muodostivat Päivi Hintsanen, Ilkka Kuukka (vuoden 2011 loppuun) sekä Soile Ollikainen.

Toimintavuosien aikana tarve mediataiteen toiminnan säännölliselle kehittämiselle ja etenkin mediataiteilijoiden näyttely- ja työskentelymahdollisuuksien parantamiselle nousi voimakkaasti esiin. Työryhmämuotoinen toimintamalli soveltui esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, mutta työryhmän toiminnan kehittyessä ja laajentuessa oli selvää, että pidempiaikaisen ja pitkäjänteisemmän aktiivisen toiminnan toteuttamiseksi tarvittiin vakiintuneempi organisaatiorakenne ja palkattu työntekijä. Tätä kautta yhdistyksen perustaminen tuli aiheelliseksi vuoden 2012 lopussa.

Mediataide kartalle -projekti

Yhdistyksen ensimmäisiä tavoitteita oli hakea rahoitusta Mediataide kartalle -projektin käynnistämiseen. Projekti kehitettiin osana Live Herring -läänintaiteilijatyöryhmän työtä ja sen pohjalla on läänintaiteilijatyön ja työryhmän sitä edeltäneen työn kautta syntynyt hahmotus mediataiteen alueellisesta edistämistyöstä ja siihen liittyvistä ongelmista. Lue lisää Mediataide kartalle -projektista sen omalta sivulta.

Valtakunnallisen Mediataide kartalle -projektin päätavoitteena on mediataiteilijoiden työskentelymahdollisuuksien ja mediataideteosten esitysmahdollisuuksien luominen ja parantaminen Suomessa. Projektissa luodaan mediataiteen tuotanto- ja toteutusmalleja näyttely-, yleisö ja tuotannolliseen toimintaan. Projekti toteutetaan yhteistyössä museoiden ja muiden mediataiteen esityspaikkojen, taiteilijoiden sekä tuottajien kanssa.

Mediataide kartalle -projekti käynnistyi vuoden 2014 alussa, ja sitä toteutti vuoden 2014 Taiteen edistämiskeskus läänintaiteilijatyönä. Projektin toteuttamisesta vastasi mediataiteen läänintaiteilija Soile Ollikainen Taiken Keski-Suomen toimipisteessä.

Vuoden 2015 alusta Mediataide kartalle -projektia toteuttaa Live Herring ry. Yhdistys jatkaa projektia Suomen Kulttuurirahaston myöntämän apurahan mahdollistamana ainakin 1,5 vuoden ajan ja Soile Ollikainen jatkaa hankkeen koordinaattorina. Samalla projektin toimisto on siirtynyt Jyväskylän taidemuseon toimistotiloihin.

Live Herring -näyttelytriennaali

Yhdistyksen toteuttama toinen jatkuva keskeinen projekti on mediataiteeseen keskittyvä Live Herring -triennaali. Live Herring -tapahtumakokonaisuus on järjestetty kolmen vuoden välein vuodesta 2008, jolloin toteutettiin ensimmäinen laajempi näyttely Jyväskylän taidemuseossa yhteistyössä taidemuseon kanssa.

Toinen Live Herring -triennaalitapahtuma toteutettiin osana läänintaiteilijatyötä vuonna 2011 yhteistyössä Jyväskylän taidemuseon sekä Keuruun ja Saarijärven museoiden kanssa.

Live Herring ry on ottanut vastuun Live Herring -tapahtuman toteuttamisesta ja yhdistys vastasi vuoden 2014 alussa Galleria Ratamon tiloissa Jyväskylän taidemuseon kanssa yhteistyössä toteutetusta Live Herring ‘14 -näyttelyn tuottamisesta. Yhdistys jatkaa triennaali-perinnettä ja seuraava Live Herring -näyttely tai -tapahtuma on tarkoitus järjestää 2017.