Oskar Ponnert
Project 8

Havaintoja numero kahdeksasta. Numero kahdeksan on kaunis, mutta projektissa on myös muuta. Se kysyy: Mitä on valokuvaus? Miten ja miksi otamme kuvia? Mikä on ylipäätään on aiheena? Observations of the number eight. The eight is beautiful. But Project 8 is also about asking: What is photography? How and why are we taking pictures? What makes us lift the camera and shoot? What is a subject anyway?
afsnitp.dk/galleri/project8


Rafael Rozendaal
Jello Time

www.jellotime.com


Rafael Rozendaal
Popcorn painting

www.popcornpainting.com


Rafael Rozendaal
Broken Self

www.brokenself.com


Ant Ngai Wing-Lam
10k fish tank

Alle 10k verkkosivu Webpage smaller than 10k
ngai-winglam.com/10k_index.html


Chris Basmajian
Attention Hog

Pelaaja toimii pelissä possuna, jonka tavoitteena on saada mahdollisimman paljon rakkautta ja huomiota ihmisiltä. The player is cast as a pig whose goal is to capture the love and attention of as many people as possible.
http://basmajian.net/work/attention_hog/


Jason Nelson
game, game, game and again game

Tämä peli ei ole niinkään taito- tai pisteiden keräyspeli, vaan ennemminkin kömpelö ja epäjohdonmukainen tunnelmaltaan, itserakennettu hyppivä ja pyörivä elämän kiemura. This game is less a game about scoring and skill, and more an awkward and disjointed atmospheric, the self built into a jumping, rolling meander of life.
www.secrettechnology.com/gamegame/gamegame.html


Sara Milazzo
Bric-o-leur

Bric-O-leur on ironinen kannanotto (media)taiteen latistamiseen pinnalliseksi muoti-ilmiöiksi. Bric-O-leur is an ironical statement of how the (media) art is reduced to a superficial trend.


Martin John Callanan
Wanted to See All of the News From Today

Teos kokoaa - päivittäin - kaikkien painettujen kansallisten sanomalehtien etusivut yhteen paikkaan ympäri maailmaa. (Tällä hetkellä 618 lehteä). Aggregating - daily - the front pages of all printed national newspapers from around the world into one place. (Currently includes 618 titles).
greyisgood.eu/allnew


Sérgio Tavares
Goole Art

Alkuajatukseni oli kysyä, mitä "kone" antaa meille hyvin abstrakteista aiheista; kuinka se vastaa tarjoamillaan kuvilla kysymyksiin, joita meidän on itse hyvin vaikea esittää kuvana, piirroksena tai valokuvana jopa pitkän selityksen kanssa. My first idea was to ask what representations the 'machine' is giving us for very abstract ideas; how does it would respond with images to questions that we ourselves have such difficulty to illustrate with a picture, a drawing or a photograph or even with a long description.
www.neocronica.org/googleart_alt.swf


Silas FONG Sum-yu
Surveil the Strangers

Yksityiselämästään kertominen julkisissa blogeissa ja sosiaaliset verkostonettisivut ovat tehneet julkisen ja yksityisen elämän rajat epäselviksi. Viettämällä mittaamattomia aikoja kurkkimalla vieraiden elämiin, taiteilija kokoaa erilaisia näkökulmia ja tietoutta heidän ajatuksistaan ja kokemuksistaan omaan käyttöönsä. Public weblogging about personal lives and social networking websites have made the concepts of public and private life obscure. By spending immeasurable time peeping at strangers’ lives, the artist gathers different perspectives and knowledge from their thoughts and experiences for his own use.
silasfong.com/strangers


Adam Nash & Mami Yamanaka
in3face

Olemalla sekä isän, äidin että pojan muotokuva, teos herättää kysymyksen identiteetistämme osana perhetä ja yksilöinä. Being a portrait of a father, mother and son the work raises questions about our identity within a family and as individuals.
yamanakanash.net/in3face


Jeroen van Beurden
ploxx

Ploxx-sivulla ihmiset voivat tehdä palikoista muodostuvia maalauksia. In Ploxx site people can make paintings, consiting of blocks.
www.ploxx.com


Jason Freeman
Graph Theory

Graph Theory etsii säveltämisen, kuuntelun ja konserttiesityksen yhteyttä yhdistämällä akustisen viuluteoksen ja interaktiivisen verkkosivuston. Graph Theory seeks to connect composition, listening, and concert performance by coupling an acoustic work for solo violin to an interactive web site.
turbulence.org/Works/graphtheory


Päivi Hintsanen & Noora Nenonen
If You Just

Projektissa pyydetään ihmisiä kaikkialta maailmasta osallistumaan teokseen lähettämällä oma videokommenttinsa YouTuben kautta - niin videokommenteista muodostuu taideteosmatriisi. The project asks people all over the world to contribute to the final work by sending their video comment on YouTube and thus form a matrix of art works.
www.ifyoujust.net


Annabel Castro
45 letters to Magnussons before the spring...

Annabel Castro kyseenalaistaa julkisen tiedon käytön tunkeutumisella yksitykseen käyttöön keräämällä internetistä satunnaisten ihmisten nimiä ja osoitteita ja ottamalla heihin yhteyttä yksityisesti intiimien käsinkirjoitettujen kirjeiden kautta. Annabel Castro questions the use of public data for intrusions into private realms by collecting names and addresses of random individuals extracted from the web, and using the data to contact them privately with intimate, hand-written letters.
www.magnusson-mx-se.org


J. R. Carpenter
in absentia

Teos on internetpohjainen kirjoitusprojekti, joka käsittelee Montrealin Mile End –asuma-alueen arvostuksen nousua ja sen pois pois pyyhkiytymistä. The work is a web-based writing project that addresses issues of gentrification and its erasures in the Mile End neighbourhood of Montreal.
luckysoap.com/inabsentia


David Clark
88 Constellations for Wittgenstein (to be played with the Left Hand)

Interaktiivinen, epälineaarinen verkkotaideteos tutkii Ludwig Wittgensteinin elämää ja filosofiaa animoitujen flash-palasten kautta. An interactive, non-linear net.art piece explores the life and philosophy of Ludwig Wittgenstein through a series of animated vignettes created in Flash.
www.88constellations.net


Yael Kanarek
World of Awe: Traveler's Journal, Chapter 3 - Object of Desire

Palkintoja voittanut projekti on Sunset/Sunrise-nimisestä rinnakkaismaailmasta kadonnutta aarretta etsivänmatkailijan päiväkirja. Award-winning project the Traveler's Journal is a diary of a traveler who searches for a lost treasure in a parallel world called Sunset/Sunrise
worldofawe.net/objectofdesire


Andy Deck
Surge Cycle

Surge Cycle on taiteilija Andy Deckin vuonna 2002 aloittaman sarjan toinen osa. Animoitujen hahmojen eleet viittaavat järjettömään väärinymmärrykseen - varoitusten ja viestien jäädessä huomiotta. Surge Cycle is the second in a series begun in 2002 by artist Andy Deck. The gestures of the animated figures suggest a frantic miscommuni­cation – warnings and messages going unheeded.
artcontext.net/act/07/surgeCycle


Juliet Davis
Pieces of Herself

Projekti on ironinen tutkimusmatka naiseuden ruumiillistumiseen ja identiteettiin julkisessa ja yksityisessä tilassa. The project is an ironic exploration of feminine embodiment and identity in relationship to public and private space.
www.julietdavis.com/studio/piecesofherself


Fernanda Viegas & Martin Wattenberg
Fleshmap: Studies of Desire

Fleshmap on tutkimus inhimillisestä halusta, sen kollektiivisista muodoista ja yksilöllisistä ilmaisuista. Fleshmap is an inquiry into human desire, its collective shape and individual expressions.
www.fleshmap.com


Filip Bojovic & Vladimir Manovski
A3.Format group 29, 7 x 42

Julkisen ilmaisutilan puutteessa Filip Bojovic ja Vladimir Manovski loivat verkkopohjaisen design-projektin, jonka ainoina rajoina ovat hyvä maku ja 29, 7 x 42 cm digitaalinen kangas. In lack of the public space for free thought and expressionism, Filip Bojovic and Vladimir Manovski created a web based design project for which only borders are good taste and 29, 7 x 42 cm digital canvas.
a3format.blogspot.com


Sami Heikkinen
Panopticon

Panopticon pyrkii olemaan yhteiskuntakriittinen teos ”valvonnasta” ja massojen kontrolloimisesta sen avulla, välittämättä siitä käyttääkö tätä valtaa kukaan tai että tiedostammeko sitä että meitä valvotaan. [Avautuu uuteen ikkunaan] Panopticon is a critical artwork about surveilling and controlling the masses with it even nobody would use the power or we ourselves would recognized that we are followed. [Opens in new window]
www.elisanet.fi/sami.heikkinen/Valmis/Panopticon


Tomi Knuutila
Wish You Were There?


Mari Keski-Korsu
Mega


Päivi Hintsanen
Uninvited Words