Live Herring

Nordic net art exhibition
16.-19.11.2006 Jyväskylä

 
 
 

Workshop

"Minun kyläni / My Village" is a public media artwork in the internet. Members of the audience can participate in the making of it either by sending an image or text they have created through the internet or by visiting the Live Herring open workshop between November 16 and 19, 2006.

Minun kyläni / My Village is a dream image of a village or a town that will be drawn collaboratively. It challenges the audience to participate and reflect on the matter: what does a place in which it is good to live look like? What kinds of things does a village or town of dreams have in it? The work is based on an imaginary map of a small town to which people can add buildings, natural elements, roads, streets, lakes, rivers, people, animals, services and facilities.

In the open workshop you can see how the map of the village develops, and draw your wishes on the map either by computer or on paper. Artist Outi Kotala will be present in the workshop.

During the exhibition, from November 16 on, it is also possible to contribute to the work through the internetat www.liveherring.org/projects/my-village.

The workshop is open and free for all. Welcome!

After Live Herring exhibition you can see the Minun kyläni / My Village art work at the Jyväskylä Art Museum until the end of the year 2006.

Työpaja

Minun kyläni / My Village on yhteisöllinen mediataideteos internetissä. Yleisö voi osallistua sen tekemiseen joko lähettämällä omatekoisen kuvan tai tekstin internetin välityksellä tai tulemalla paikan päälle Elävän silakan avoimeen työpajaan 16. - 19. 11. 2006.

Minun kyläni / My Village on yhdessä piirrettävä kylän tai kaupungin toivekuva. Se haastaa yleisön miettimään ja osallistumaan: miltä näyttää asuinpaikka jossa on hyvä asua? Mitä toiveitten kylässä tai kaupungissa on? Teoksen pohjana toimii kuvitteellisen pikkukaupungin kartta, johon yleisö saa piirtää ja lisätä rakennuksia, luonnon elementtejä, teitä, katuja, vesistöjä, ihmisiä, eläimiä ja palveluja.

Avoimessa työpajassa on mahdollisuus katsella kylän kartan rakentumista ja tulla piirtämään joko tietokoneella tai paperilla oma toive kylän kartalle. Taiteilija Outi Kotala on tavattavissa työpajassa.

Lisäksi teokseen voi osallistua internetin välityksellä näyttelyn ajan 16.11.2006 alkaen osoitteessa www.liveherring.org/projects/my-village.

Näyttely on kaikille avoin. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Live Herring -näyttelyn päätyttyä työpajassa valmistunutta nettitaideteosta voi käydä katsomassa Jyväskylän taidemuseossa vuoden 2006 loppuun.

 

Minun kyläni / My Village

 

Media artist Outi Kotala

Outi Kotala speaks: I'm a graphical user interface designer and media artist. I graduated as a visual artist from the Tampere Polytechnic in 2001, and this winter I will finish my Master of Arts degree at the Media Lab of the University of Art and Design Helsinki. My works include interactive animations and websites, and digital paintings. Mostly they have been presented in the internet, but sometimes also as installations in an exhibition space. As an example I could mention my "mindmapcities.net" web art project, which is based on an idea to build mindmaps of various geographical locations. The first mindmap, of Tampere, remained on the web from 2001 to 2003. The project continues, and will probably soon return to the web complemented by new locations.

To me, making art signifies conveying a message through a work of art. It is easier with the means of new media: there are more possibilities since media art is art of movement, sound and interaction. I'm interested in stories and works of art which make use of everyday technologies, and particularly fascinated by topics that concern the relationship of time and place to human beings. I gladly include the audience in the making of a work.

www.iki.fi/kotala

Mediataiteilija Outi Kotala

Outi Kotala kertoo: Olen graafinen käyttöliittymäsuunnittelija ja mediataiteilija. Valmistuin kuvataiteilijaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta 2001 ja edessä on valmistuminen taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun medialaboratoriosta tänä talvena. Teokseni ovat vuorovaikutteisia animaatioita ja websivustoja tai digitaalisia maalauksia. Ne ovat useimmiten esillä internetissä, joskus myös installaatioina näyttelytilassa. Esimerkkinä voin mainita mindmapcities.net -verkkoteoksen, jonka ideana on rakentaa mielikuvakarttoja eri aantieteellisistä sijainneista. Ensimmäinen mielikuvakartta Tampere oli verkossa 2001-2003 välisen ajan. Projekti jatkuu edelleen, ja tullee piakoin takaisin internetiin uusilla paikoilla lisättynä.

Taiteen tekeminen merkitsee minulle sanoman välittämistä taideteoksen avulla. Uuden median välineillä halutun sanoman esittäminen on helpompaa: mahdollisuuksia on enemmän, koska mediataide on liikkeen, äänen ja vuorovaikutuksen taidetta. Minua kiinnostavat jokapäiväisiä teknologioita hyödyntävät tarinat tai teokset. Viehätyn erityisesti aiheista jotka käsittelevät ajan ja paikan suhdetta ihmiseen. Otan mielelläni yleisön mukaan teoksen tekemiseen.

www.iki.fi/kotala

office@liveherring.org Live Herring 2005.site